Dispozitia privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral

Social

Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel Cristian Stan, având în vedere:
• prevederile art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările și completările ulterioare
• prevederile pct. 59 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 aprobat prin H.G. nr. 576/2020
• prevederile art. 11 lit. ”h” din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizari şi desfăşurari a alegerilor locale din anul 2020
• prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• prevederile art. 155 din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
DISPUNE:
Art.1. În vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, se stabilesc ca locuri speciale pentru afișajul electoral panourile situate pe următoarele amplasamente:

  1. Casa de Cultură a Sindicatelor (Bulevardul Mircea cel Bătrân)
  2. Bulevardul Independenţei – bloc Minisat
  3. Bulevardul Independenţei – zona Caraiman
  4. Hotel Valahia – intersecţia Bulevardul Libertăţii cu strada Revoluţiei
  5. Strada Revoluţiei
  6. Intersecţia: Bulevardul Regele Carol I cu Bulevardul Mircea cel Bătrân
  7. Intersecţia: Bulevardul Regele Carol I cu Bulevardul I. C. Brătianu
  8. Bulevardul I. C. Brătianu – zona Catedrala Eroilor
  9. Bulevardul I. C. Brătianu – zona magazin Minion
  10. Bulevardul Unirii – Sala Sporturilor

Art.2. Pe perioada campaniei electorale panourile amplasate în locurile stabilite la art. 1, se vor folosi exclusiv pentru afișaj electoral.
Art.3. (1) Înainte de începerea campaniei electorale, Direcția de Salubritate va proceda la curățarea panourilor electorale.
(2) Competitorii electorali se vor adresa Direcției de Salubritate, cu sediul în Târgoviște,str. Radu de la Afumați nr. 7, telefon 0245-216995, pentru a li se asigura accesul la aceste panouri,urmând ca afișarea să fie efectuată în condițiile legii.
Art.4. Poliţia locală Târgoviște va asigura integritatea panourilor, afișajelor electorale și a celorlalte materiale de propagandă electorală.
Art.5. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se obligă Secretarul General al Municipiului Târgoviște, Poliţia locală Târgoviște, Direcția de Salubritate şi Compartimentul administraţie locală, evidenţă electorală și arhivă pentru comunicare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.