Municipiul Moreni

Divertisment

Municipiul Moreni se află în zona de contact a Subcarpaților Ialomiței cu Câmpia Cricovului, pe cursul superior al râului Cricovu Dulce, la 240-472 metri altitudine. Situat în partea de est a județului Dâmbovița, Moreni este la 22 km depărtare de municipiul Târgoviște (reședință de județ), conform site-ului Primăriei municipiului.

Localitatea apare menționată documentar prima dată la 18 iunie 1584, pe vremea lui Petru Cercel, domn al Țării Românești (1583-1585), care, printr-un act, întărește ”Jupânesei Caplea și nepoților ei, Badea și Calotă postelnici, satele Drăgănești și Moarile în urma unor judecăți”. Localitatea mai apare menționată documentar, ca sat, cu numele Moarile (datorită numeroaselor mori de pe valea Cricovului Dulce) sau Moara Rateșului, Moara Nouă, Moara Sașului, iar din anul 1661 este cunoscută cu numele actual.

Satul cu gospodăriile lui intră treptat în posesiunea mânăstirii Mărgineni de care se desparte prin reforma domnitorului Alexandru Ioan Cuza (Legea secularizării averilor mânăstirești, din decembrie 1863), în aceeași perioadă fiind secularizată și moșia Stavropoleos. Administrativ, comuna Moreni apare în 1864. În 1868, în Moreni existau cătunele, pentru ca în 1876 să existe și satele Neagra, Piscuri, Pleașa, Râpa, Țuicani. Organizarea administrativă a comunei Moreni se stabilizează din 1897, având în componență satele Tisa, Stavropoleos, Țuicani și Pleașa, potrivit site-ului Primăriei Municipiului Moreni.

La 17 septembrie 1947, prin unirea comunei Moreni cu Stavropoleos, apare orașul Moreni, care din 1968, în urma formării județelor, include și Cartierul Schela Mare. La 19 iunie 2003, prin Legea nr. 259/2003, localitatea a fost ridicată la rangul de municipiu. La recensământul populației din anul 2011 municipiul Moreni avea 18.687 locuitori.

În Moreni viața economică și socială a cunoscut numeroase transformări. Exploatarea petrolului a avut loc aici din anul 1691, Moreni fiind astfel primul loc din România și de fapt al treilea din lume unde s-a întâmplat acest lucru, potrivit sursei citate. La începutul secolului XIX apar schimbări profunde în economia localității, în această perioadă luând naștere, la nivelul tehnicii de epocă, exploatările petroliere. Primele exploatări la scară industrială au început la Moreni în anul 1903.

În a doua jumătate a secolului XX, în industria localității apar noi ramuri. În anul 1948 a fost înființată Întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic Moreni, iar mai târziu Întreprinderea ”Automecanica” Moreni, precum și o fabrică de confecții În paralel, în acei ani la Moreni au fost ridicate blocuri de locuințe. După 1990, în municipiul Moreni construcțiile de tip P+4 au fost realizate într-un număr foarte mic. Cartierul Schela Mare, situat în vestul orașului Moreni, este alcătuit, în special, din clădiri construite în perioada interbelică de societățile petroliere.

Printre monumentele municipiului Moreni amintim biserica având hramul „Schimbarea la Față” (1868), o biserică având dublu hram — „Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Dimitrie” (1891-1895), din cartierul Stavropoleos, precum și un monument ridicat în memoria eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.