Județul Dâmbovița: prezentare

Divertisment

Suprafața totală: 4.054 kmp Numărul orașelor: 7, dintre care două municipii: Târgoviște și Moreni Numărul comunelor: 82 Numărul satelor: 353

Dâmbovița face parte din Regiunea Sud-Muntenia, situată în Sud-Estul Europei și Sudul României, județul fiind situat în partea de Sud a Carpaților Meridionali, în zona de contact a Câmpiei Române cu Subcarpații Munteniei.

Județul Dâmbovița se învecinează la Vest cu județul Argeș, la Est cu Prahova, la Sud-Est cu Ilfov, la Sud cu Giurgiu și Teleorman și la Nord cu Brașov.

Dâmbovița este unul dintre cele mai mici județe din țară, reprezentând 1,7% din teritoriul țării.

Potrivit Recensământului din 2011, populația stabilă a județului Dâmbovița era de 518.745 persoane. Populația stabilă a municipiului Târgoviște era de 79.600 persoane, iar a municipiul Moreni de 18.700 persoane. În municipii și orașe trăiesc 150.000 persoane, reprezentând 28,9% din totalul populației stabile. Din totalul populației stabile, informațiile privind etnia au fost colectate de la 500.100 persoane, din care s-au declarat români 470.100 (94%), romi — 27.400 persoane (5,5%).

Dâmbovița are un relief variat ce se desfășoară în trepte: la Nord se înalță Munții Bucegi și Leaota, cărora le urmează spre Sud zona dealurilor Subcarpaților, ce ocupă 23% din suprafața județului, Piemontul Cândești și în continuare, câmpia înaltă a Târgoviștei și câmpia Titu. Câmpiile ocupă 50% din suprafața județului.

Altitudinea maximă din județ se înregistrează în vârful Omu (2.505 m), din Munții Bucegi, al treilea ca înălțime din România, iar cea minimă, în Câmpia Titu (120 m).

Apele curgătoare se împart între două sisteme hidrografice importante: Ialomița, în jumătatea de Nord-Est, și Argeș, în jumătatea de Sud-Vest, cu afluentul său cel mai important, Dâmbovița. Râul Ialomița izvorăște de pe versantul sudic al masivului Bucegi și părăsește teritoriul județului în amonte de confluența cu râul Cricovul Dulce, având o lungime de 132 km. Râul Argeș, care izvorăște din versanții sudici ai Munților Făgăraș, străbate județul pe o lungime de 47 km. Dâmbovița, care își are izvorul în Munții Făgăraș pe versantul muntelui Curmătura Oticului, are la intrarea în județ o lungime de 67 km, iar la ieșire o lungime de 157 km, confluența cu Argeșul fiind însă în afara județului Dâmbovița.

Lacurile sunt reprezentate în zona de câmpie de o serie de iazuri și heleștee de importanță locală: Nucet, Comișani, Bungetu, Băleni, iar în bazinul superior al Ialomiței, în amonte de Cheile Orzei, se află lacurile de acumulare Bolboci și Scropoasa, care deservesc hidrocentralelor de la Dobrești și Moroieni. Lacul de acumulare Pucioasa, din regiunea colinară din centru, are în aval o păstrăvărie.

Lista rezervațiilor naturale din județ cuprinde: Cheile Tătarului, din Munții Bucegi (144,3 ha), Izvorul de la Corbii Ciungi (tip floristic și faunistic), Locul fosilifer de la Vama Strunga (monument al naturii), Orzea — Zănoaga (tip mixt, Moroeni, 841,2 ha), Poiana Crucii (tip floristic, Moroieni), Poiana cu narcise din Valea Neajlovului (Vișina, Petrești, 15 ha), Peștera Cocora (Valea Horoabei, 307 ha), Plaiul Domnesc (tip paleontologic, Moroeni), Peștera Răteiului (monument al naturii), Rezervația Plaiul Hoților (tip paleontologic, Moroeni), Turbăria Lăptici (Moroeni, 14,9 ha), Zănoaga — Lucăcilă (tip mixt, Moroeni, 259,4 ha).

În județul Dâmbovița se află 52% din suprafața Munților Bucegi, iar monumentele din Parcul Național Bucegi, Babele și Sfinxul sunt promovate atât de județul Dâmbovița, cât și de județul Prahova.

Resursele naturale ale județului Dâmbovița sunt variate: zăcăminte de țiței și gaze naturale, cărbune, roci și materiale de construcție (calcare, gresii, nisipuri și pietrișuri), izvoare minerale.

Pe plan economic, pe primul loc se situează în județ industria, diversificată pe mai multe ramuri: metalurgică (peste 30%), industria de mașini și echipamente (peste 20%), industria extractivă de petrol și gaze naturale (9,4%) și de minerale nemetalice (7,8%), industria alimentară, chimică etc. Agricultura este cea de-a doua activitate economică de bază a județului Dâmbovița, suprafața agricolă a județului ocupând aproximativ 60% din teritoriul județului.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.