Județul Dâmbovița: scurt istoric

Urmele materiale aparținând Culturii de prund (în special unelte din silex), descoperite în arealele localităților Petrești, Potlogeni-Deal, Ionești și Greci, dovedesc că teritoriul actual al județului Dâmbovița a fost locuit încă din Paleoliticul inferior (1000000 – 100000 î. Hr.). Epoca bronzului (1800-800 î. Hr) este bine reprezentată prin vestigiile descoperite în așezările de la Perșinari, […]

Continue Reading