Județul Dâmbovița: scurt istoric

Urmele materiale aparținând Culturii de prund (în special unelte din silex), descoperite în arealele localităților Petrești, Potlogeni-Deal, Ionești și Greci, dovedesc că teritoriul actual al județului Dâmbovița a fost locuit încă din Paleoliticul inferior (1000000 – 100000 î. Hr.). Epoca bronzului (1800-800 î. Hr) este bine reprezentată prin vestigiile descoperite în așezările de la Perșinari, […]

Continue Reading

Peștera Ialomiței

Peștera Ialomiței supranumită Peștera Regilor, cunoscută și sub numele de Peștera Schitul Ialomiței, este situată în localitatea Moroieni, județul Dâmbovița, între Cabana Padina și Hotelul Peștera, pe versantul drept al Cheilor Ialomiței, la o altitudine de 1.660 de metri. Aceasta a fost săpată de pârâul Horoaba, afluent pe dreapta al râului Ialomița, în calcarele jurasic-superioare […]

Continue Reading

Municipiul Târgoviște

Municipiul Târgoviște, reședință a județului Dâmbovița, se află în partea central-sudică a României, în Câmpia Târgoviștei și în apropiere de Subcarpații Ialomiței, pe râul Ialomița, la o altitudine de 280-292 metri. Săpăturile arheologice efectuate în perimetrul orașului și în împrejurimile acestuia au scos la iveală vestigii materiale care datează din neoliticul târziu (inclusiv fragmente de […]

Continue Reading

Municipiul Moreni

Municipiul Moreni se află în zona de contact a Subcarpaților Ialomiței cu Câmpia Cricovului, pe cursul superior al râului Cricovu Dulce, la 240-472 metri altitudine. Situat în partea de est a județului Dâmbovița, Moreni este la 22 km depărtare de municipiul Târgoviște (reședință de județ), conform site-ului Primăriei municipiului. Localitatea apare menționată documentar prima dată […]

Continue Reading

Premiera de la miezul-nopții la Târgoviște: „crima și pedeapsa”

„Crimă și pedeapsă”, fără Raskolnikov, în regia lui Dumitru Acriș (Moscova), are premiera la miezul nopții, pe data de 5 spre 6 decembrie 2019, la Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște, cu publicul pe scenă Dumitru Acriș este actor și regizor, născut la Chișinău, unde a absolvit Actorie. După 12 ani de teatru, începând cu anul 2012 […]

Continue Reading